Меню
Въпроси
Подари игра днес на
 
Препоръчваме ви

Целта на играта е да се премахнат всичките 144 плочки. Плочките се премахват по 2 наведнъж, като за целта трябва да са с еднакви лица и да са свободни. Една плочка е свободна ако над нея няма друга плочка и може да плъзне наляво или надясно.
В играта има и 8 специални плочки. Плочките в зелено добавят бонуси за вас, а плочките в червено влияят на противника. След като премахнете специална плочка може да задействате бонуса като натиснете съответният бутон.
+20 плочки - Премахва 20 от вашите плочки
+10 плочки - Премахва 10 от вашите плочки
+20 секунди - Добавя 20 секунди към вашето време
+10 секунди - Добавя 10 секунди към вашето време
 
-20 плочки - Добавя 20 плочки към тези на противника
-10 плочки - Добавя 10 плочки към тези на противника
-20 секунди - Премахва 20 секунди от времето на противника
-10 секунди - Премахва 10 секунди от времето на противника
 
Играта печели този който пръв премахне всички плочки или ако времето на противника изтече.

 

Играта се играе от двама играча, като всеки играч започва със сто точки живот. Играча се стреми да намали точките на противника до нула с което печели играта. Играта се разива на поле 8х8 на което има различни по вид елементи. Когато е на ход целта на играча е да подреди последователно три елемента (или повече) от един цвят хоризонтално или вертикално, като може да мести само два съседни елемента. Така получената верига от три еднакви по цвят плочки се унищожава и играча получава за всяка плочка по 1 точка мана от съответният цвят. Маната се използва за правенете на магии , които могат да повлияят на изхода на боя. Точките живот могат да се намалят , ако се подредят три или повече черепа на бойното поле или ако играча използва магия ( за което трябва да има нужната мана). Допълнително в играта може да се събира опит ( лилавите плочки) и пари.
 

Черна Донка е игра която се играе от четирима души с 52 карти. Последователността на картите от най-ниската към най-високата са: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A.
Целта на играта е да се съберат колкото може по-малко купи и да се избегне Дама пика ( т.н. "Черна Донка").
Всеки от играчите получава след раздаването по 13 карти и посочва три карти , които да даде някой от другите играчи. Редът на даването на тези три карти е при първото раздаване всеки играч дава три карти на този вляво от него, на второто - на този вдясно от него , на трето - играча стоящ с лице срещу него , на четвърто не се дават три карти, след което се повтарят отново. Анонсирането на всяко първо раздаване започва от играчът държащ 2 спатия. На първата ръка е забранено на играч да играе купа или дама пика. В случай, че няма друга боя е позволено игрането на купа на първа ръка. Ръката печели онзи от играчите, който е изиграл най-високата карта от исканият цвят. Отговарянето на цвета е задължително. Ако играча няма от исканата боя може да играе прозиволна карта. Играчът спечелил взятката (ръката) открива следващият кръг.
Особеннота на играта е, че за да може да се започне с купа в началото на раздаване трябва да се разчупи "кръгът от купи" т.е. вече да е играно поне веднъж с купа. Варианта да е играно поне веднъж с купа, е само когато играч няма карта от исканата боя и е решил да играе купа .
Пример: В предното раздаване е искано спатии , един играч е нямал и е играл 7 купа. По-този начин той е счупил "кръгът от купи". Играчът взел ръката решава да започне с 10 купа. Играта вече позволява това.
Точките разпределени в играта са : За дама пика от спечелините карти играчът получава 13 наказателни точки, а за всяка купа по една наказателна точка. В случай, обаче , че един от играчите събере всички купи заедно с дама пика всички негови противници получават по 26 наказателни точки , а той нула. Играта свършва в момента, когато някой от играчите достигне 100 или повече наказателни точки. Играчът имащ най-малко точки е победител.
Рубер бридж


Играчи и карти

Играе е се от четирима човека , разделени по двойки. Партньорите седят един срещу друг. Нормално играчите се обозначават спрямо тяхната позиция на масата - съответно като север, изток, юг и запад. Партньори са север и юг, които играят срещу изток и запад. Играта се играе по посока на часовниковата стрелка.
Играе се с 52 карти . Картите за всяка боя подредени от най-силната към най-слабата са : A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Раздаване

Картите се разбъркват от играча вляво от раздавача и се цепят от този в дясно от него. Раздавача раздaва всички карти на един път, така че всеки играч раполага с 13 карти. Раздаването се извършва по посока на часовниковата стрелка.

Надаване

Следващата стъпка е да се определи кой ще бъде декларатора. Надването съдържа брой на взятките които ще направи отбора и какъв ще бъде козовият цвят (или няма да има козов цвят при игра на без коз). Партньорите които са обявили най-високо надаване ще трябва да направят броя ръце които са обявили , като коз е съответната боя.
Когато надаваме, числото показва броят на ръцете над 6 които заедно с партньора си трябва да направим, за да спечелим. Например , ако сме обявили "две купа", ние сключваме договор , че трявба да направим най-малко 8 ръце ( 8 = 6 +2 ) с коз купа, за да спечелим раздаването. В играта надаването се отбелязва с цифра (брой ръце) и буква (боя или без коз) . Боите биват: C - спатия, H - купа , D - каро , S -пика и NT - без коз. Цифрата, както споменахме, показва броят ръце които обявяваме , че ще направим над 6. Например 3S e обявяване , че ще направим 9 ръце с коз пика.
За целите на надаването боите са подредени от най-силната към най-слабата: без коз , пика, купа, каро , спатия. Обявяване на по-силна боя винаги бие тази от по-слаба,също така броят на ръцете с по-голяма цифра бие такава с по-малка. Най-слабото надаване е винаги 1C (едно спатия), трябва да направим 7 ръце с коз спатия, а най-високото е 7NT (седем без коз)., трябва да направим 13 ръце, като няма коз.
Също така е възможно да кажем, контра или реконтра (при обявена контра от противниковият отбор). Контрата и реконтрата по същество удвояват/учетворяват точките които бихме спечелили при победа или загубили при загуба. Ако някой направи по-високо надване , всяко предишно контриране и реконтриране отпада. Забележете, че контрата и реконтрата не влия върху избраният козов цвят - например при избрано три купа (3H), три пика е винаги по-голяма от него, независимо дали 3H е контрирано или реконтрирано.

Раздавача започва надаването, като въртенето е по-посока на часовниковата стрелка. На всеки ход играч може:
- да направи анонс , стига той да е по-висок от най-високият за момента напраен.
- да каже контра , на предишният анонс, стига той да е направен от противниковият отбор.
- да каже реконтра, стига предишният анонс да е контра, казана от противниковият отбор.
- да каже пас. Това показва,че играча не иска да анонсира, контрира или реконтрира на този ход, но този играч запазва тази възможност на следващото завъртане (ако има такова)
Ако всичките четерима играчи кажат пас на първото раздаване, картите се събират и следващият раздаващ започва новото раздаване на картите.
За кое да е следващо анонсиране , раздаването продължава докато трима играчи кажат пас. След трите паса, последното надаване , което е най-високо се приема за сключване на договор между играчите. Отборът , който е направил последното надаване трябва да направи обчвените в него ръце. Първият играч от отбора, който е обявил боята (или без коз) на която ще се играе става декларатор, а неговият съотборник мор.

Примерно обявяване:
Север Изток Юг Запад
pass 1H 1H+ 3H
3S pass 4H pass
pass pass
(*) с + се отбелязва контра , а с ++ реконтра при обявяванията.
Север и юг (N - S) , ще трябва да напраявт най-малко 10 ръце като коз е купа. Юг е декларатор, а Север се явява като мор.

Играта

Играчът вляво от декларатора започва раздаването. Веднага след това мора показва картите си на всички играчи. Играе се по посока на часовниковата стрелка. Всеки играч трябва да отговори на цвета на пуснатата карта, ако няма може да играе коя да е карта. Една взятка се състои от четири карти и сепечели от играча дал най-висок козов свят или ако няма козове от играната най-висока карта с която е отговорено на боята. Играчът взел взятката дава карта за новото раздаване.
Всяка взятка се прибира,като в играта се отбеляват броят на ръцете взети от отборите. Мора не участва при разиграването на картите. Всеки път когато мора е на ход неговите карти се играят от декларатора (неговият партньор). Когато мора вземе ръка, пак декларатора започва новото раздаване играеики карта на мора.

Точки

Записването при Рубер бриджа се извършва в две колонки, по една за всеки отбор. Колонките са разделени от хоризонтална черта.Записванията при игра се извършват под чертата и над чертата. При успешно изкаран договор точките се пишат под чертата, а при брой ръце над обявените, под обявените или други бонуси и наказания точките се пишат над чертата. Играта се печели от отбора направил два пъти 100 или повече точки при успешно изкаран договор (т.е. точките под чертата). Отборът направил 100 точки под чертата се казва ,че печели Манш.Този отбор получава и по-високи бонуси или наказания по време на играта от другият отбор (не спечелил Манш)

Точки за изпълнен договр

За успешен догоео ,за всяка ръка (над 6), точките които се дават са:
-ако коза е спатия или каро ,по 20 т. за ръка
-ако коза е купа или пика, по 30 т. за ръка
-ако няма коз, 40 т. за първата ръка и по 30т, за всяка следваща
Ако има обявена контра или реконтра, по-горните точки се удвояват или учетворяват.
В допълнение при успешна контра/реконтра, декларатора си записва 50 точки над чертата (при контра) или 100т. (при реконтра)

Шлем бонус

Договор от 12 ръце е известен като малък шлем, договор от 13 ръце е известен като голям шлем.За обявяването и изкарването на шлем декларатора получава допълнително бонус над чертата, в зависимост от това дали има манш
Шлем бонус Малък шлем Голям шлем
няма манш 500 1000
с манш 750 1500

Точки при направени ръце над договора Ако отборът, който е сключил договора направаи повече ръце от обявените и не са контрирани , тогава в допълнение освен точките под черта се записват и точки над черта,които са със същата стойност т.е. за по-маловажните бои (спатия и каро) по 20т., и по 30т. за ръка купа,пика и при без коз.
Ако договора е бил за контра или реконтра бонуса не зависи от обявеният коз,а от това дали отборът обявил играта има спечелен манш.
Точки контра реконтра
с манш 100 200
без манш 200 400

Наказание при направени по-малко ръце
Ако отборът декларирал играта е направил по-малко ръце от обявените, никой от отборите не записва точки под линията,но противниковият отбор записва точки над линията.Точките зависят от това дали от страна на деклараторите има спечелен манш и от това дали играта е контрирана или реконтрирана.
Точки без манш с манш
без контра (всяко ръка под обявената) 50 100
реконтра - за първа взятка 100 200
реконтра - за втора или трета взятки 200 всяка 300 всяка
реконтра - за всяка следваща 300 всяка 300 всяка
При реконтра точките са два пъти повече от контрата.

Премия за оньори - в картите на един играч
Първите пет карти от игра на коз (A K Q J 10) се наричат оньори. Ако един играч държи всичките тези 5 карти (от козовият цвят), отборът му получава допълнително бонус от 150т. над чертата. За 4 оньора бонуса е 100т. А при игра на без коз, ако играч държи 4 асака получава бонус от 150т.
Точките от оньорите се обявяват и записват след като играта е приключила.

Край на играта
Отборът пръв натрупал 100т. под чертата печели манш. Дърпа се нова линия и всички точки под чертата се преместват над чертата, по този начин опонентите, които са имали точки под чертата ги губят (тъй като те се преместват над чертата) и за направят манш трявба да започнат от нула.
Важно е да се отблежи,че при започването от нула точки и липса на контра или реконтра, за да се направят 100т. от една ръка е необходимо да се изпълни успешно договор от най-малко 3NT (три без коз), 4S (четири пика), 4H (четири купа), 5C (пет спатия) или 5D (пет каро)
Отборът който пръв направи два манша печели играта. За това той получава 700т. , ако съперника няма манш или 500т. , ако има.
Пример за изчиляване на точки
   NS    |  EW
-------------------------------
   500 (6)  |
   50 (6)  |
   100 (6)  | 
   300 (5)  |  
   300 (2)  |  500 (9)
   30 (1)  |   30 (7)
 =============|==============  <-- Линията
   60 (1)  |  100 (3)
 -------------|--------------
   360 (6)  |   90 (4)
 -------------|--------------
   60 (8)  |   40 (7)
        |   90 (9)
Нека ние сме отборът NS.
(1) Обявили сме 2 пика, направили сме 9 ръце - записваме 60 под линията от договора и 30 за едната ръка в повече над линията
(2) EW са обявили 4H (четири купа), казали сме контра, те са успели да направят само 8 ръце (договорът сключен от тях е за 10=6+4) - записваме си 100т. за първата ръка която не са успели да направят и 200т. за втората
(3) EW са обявили 3NT (три без коз) и са направили 9 ръце. Това им дава 100т. под линията и печелят манш, съответно дъпраме нова линия и прехвъляме всички точки над линията
(4) EW са обявяват и изкарват игра на 3H (три купи)
(5) EW обявяват две каро,но правят 5 ръце, тъй като те вече имат манш си записваме по 100 точки за всяка ръка която не са направили.
(6)Обявяваме 6 купа. EW казват контра, но ние изкарваме играта и вземаме всичките 13 ръце. . Това ни дава 360 (180 по 2) точки под чертата за контрираният договор и печелим и манш.Получаваме и 100т. над черата за реконтра и една взятка в повече, все още нямайки манш, 50 точки за изпълнен успешно договор при реконтра и 500т. бонус за обявен и направен малък шлем
(7) EW обявяват 1NT (едно без коз) и правят 8 ръце. Пишем 40 точки под черта, предните им 90 точки вече са над чертата защото на предното раздаване ние сме направили манш (8) Обявявам 3 спатия и правим точно девет ръце.
(9) EW обявяват 3 купа и правят и правят 9 ръцем. Под чертата им стават общо 120т. и тепешелят 2 манш и обелязват рубер. Получават бонус от 500т за рубера (тъй като и ние имаме записан манш). Играта приключва.
Легенда:
     /OT/ - точки за взятка в повече
     /UT/ - за взятка по-малко (записва се за съперниците)
     /SB/ - точки от шлем
     /CB/ - премия за изпълнено контрирано задължение
     /HB/ - премия за оньори
     /BR/ - премия за Рубер (направени два манша)

Детайли за играта белот
Първата тестова версия на играта белот достъпна онлайн е вече факт.

Всеки може да се включи след безплатна регистрация и да играе не ограничено време.

Можете да се запознаете с правилата на играта от тук
При открити грешки по време на играта може да съобщите на email bug@fortegames.com

За да играете тази игра имате нужда от Flash Player 9.Няма нужда да копирате или инсталирате нещо на вашият компютър

Бридж-белотът, или за кратко наричан само белот, е игра на карти, която е изключително популярна в България.
Произхожда от Франция (оригинално име belotte или belote), правилата й донякъде приличат на тези на бриджa и френското таро, но се научават доста по–лесно. Това прави играта достъпна и любима на много хора. Белотът се играе от четирима човека и с част от типично тесте от 32 карти (7 до 10 и вале, дама, поп, асо). Съществуват варианти на играта за двама или трима играчи.

Играчите застават така, че партньорите да се окажат един срещу друг.
Играта протича на четири етапа:

1. Раздаване
Раздаващият, ако желае, разбърква добре картите и подава на седящия от лявата му страна да цепи. По посока обратна на часовниковата стрелка на всеки играч се раздават първо по 3, а след това по още 2 карти. Така всеки от играчите държи в ръцете си по 5 карти.
2.Наддаване
Целта на наддаването е да се определи вариант на играта, който ще се играе. Вариантите са следните:
  2.1. Игра в козов цвят
При козова игра един от цветовете (боите) се определя за доминиращ (коз), а останалите са равноправни. Силата на картите от козовия цвят е както следва (в низходящ ред): J; 9; A; 10; K; Q; 8; 7. В останалите цветове силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9; 8; 7. Карта от козовия цвят доминира над всяка карта от друг цвят независимо от силата.
  2.2. Игра "Без коз"
При игра "Без коз" няма доминиращ цвят. Силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9; 8; 7, независимо от цвета.
  2.3. Игра "Всичко коз"
При тази игра всички цветове са козови т. е. силата им е: J; 9; A; 10; K; Q; 8; 7. Отново няма доминиращ цвят.
Наддаването протича по следния начин: Пръв обявява играчът в дясно от раздаващия. Той предлага един от вариантите на игра т.е. избира козов цвят или игра на "Без коз" или "Всичко коз". Ако не може да предложи вариант на игра обявява "пас". Следващият играч може да предложи по-висок вариант или "пас". Силата на вариантите е следната: Най-ниският вариант е спатия. Следват каро, купа, пика, "Без коз" и "Всичко коз". Когато последната валидна обява е направена от противников играч може да се обяви "контра". Това означава, че играчът който я обявява възнамерява да победи при избрания от противника вариант на играта. В този случай резултатът се удвоява. В отговор противниковият отбор може да обяви "реконтра". Тогава резултатът се учетворява. Наддаването приключва когато трима поредни играчи обявят "пас". Тогава раздаващият раздава по още 3 карти. След като наддаването приключи, ако не е избран вариант на играта (всички са "пас") картите се събират и следващият подред раздава.
3. Разиграване.
Играта започва седящият в дясно от раздаващия, като поставя една от своите карти на масата (тя определя "исканият" цвят). Всеки следващ играч поставя карта от същия цвят. Взятката (ръката) печели играчът който е поставил най-висока карта (или коз). Играчът, който е спечелил взятката събира картите, прибира ги при себе си (с лицето надолу) и започва следващият кръг, като играе произволна карта и т.н.
  3.1. Игра в козов цвят.
В основата на играта е правилото за задължителното отговаряне на цвета и качването в коз. Ако играчът не притежава карта от искания цвят и взятката до момента принадлежи на противника, трябва да играе коз, т. е. да цака. Ако противникът е играл коз (е цакал), той трябва да даде по-висок (да надцака). В случай че няма по-висок коз , може да изиграе произволна карта.
  3.2.Игра "Без коз"
Играе се както на игра в коз, но липсва козов цвят и единственото задължително условие е отговарянето в цвета.
  3.3. Игра "Всичко коз"
За разлика от "Без коз" всички цветове са козови, така че освен отговарянето в цвета е задължително и качването (даване на по-висока от дадените до момента карти от искания цвят) независимо кой печели взятката до момента
4. Резултат
След края на играта всеки отбор преброява точките, които е събрал от взятките си, като за всяка карта записва точки както следва:
Карта Козов цвят Некозов цвят
7 0 0
8 0 0
9 14 0
10 10 10
J 20 2
Q 3 3
K 4 4
A 11 11
табл. 1
След това към получените точки се прибавят точките от премии (виж по-долу). При игра на "Без коз", така получените точки се удвоявят, като единствено не се удвоява премията за капо (валат). Ако отборът, който е обявил варианта на играта е събрал повече точки от противника, то играта се смята за "изкарана". Ако точките са по равно, то играта се смята за "висяща". Ако отбора обявил вида на играта събере по-малко точки от противника, то играта се смята за "вкарана".
Когато играта е изкарана, всеки отбор си записва сумата от точките, които е събрал, като предварително, ги раздели на 10 и закръгли до цяло число.
Когато играта е вкарана, противникът на отбора, обявил вида на играта си записва всички точки (включително тези на противника), разделени на 10 и закръглени.
Ако играта е висяща отборът обявил вида й не записва точките си, а те остават за този, който спечели следващото раздаване. Противникът му си записва своите точки (разделени на 10 и закръглени). Ако и следващото раздаване виси, то точките се натрупват за по-следващото и т. н.
При обявена контра, отборът, събрал повече точки записва удвоения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Удвоявят се и всички премии, включително премията за валат).
При обявена реконтра, отборът, събрал повече точки записва учетворения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Учетворявят се и всички премии, включително премията за валат).
При обявена контра или реконтра, ако играта виси, тогава всички точки (удвоени или учетворени) остават за отбора, спечелил следващото раздаване.
Играта свършва когато някой от отборите събере 151 или повече точки. Ако и двата отбора едновременно преминат тази граница, то печели този от тях, който има повече точки. Ако са по равно, играе се докато някой от отборите поведе.
Изключение представлява правилото "С капо не се излиза". В този случай се изиграва само още едно раздаване (изключва се раздаване, в което всички са обявили пас и раздаване завършило с валат).


Премии
Играч, който притежава следните комбинации от карти и я/ги обяви играейки първата си карта за дадено раздаване (независимо дали картата участва в комбинацията или не), печели за отбора си съответните точки:
Комбинация Анонс Точки
Три поредни карти от един цвят терца 20
Четири поредни карти от един цвят кварта 50
Пет или повече поредни карти от един цвят квинта 100
Четири еднакви карти (10, Q, K, A) каре 100
Четири деветки каре 150
Четири валета (J) каре 200
табл. 2

Подредбата на картите при анонсите е следната: 7; 8; 9; 10; J; Q; K; A.
При игра на "Без коз", играчите нямат право да обявяват притежаваните от тях комбинации. Т.е. не се получават никакви примии освен за капо или последно 10.
Ако една карта участва едновременно в каре и поредица (терца, кварта, квинта), играчът избира кое от двете да обяви.
Ако и двата отбора са обявили анонси от поредни карти, премии за тях си записва само отборът, обявил най-висок такъв. При анонси с еднаква дължина, за по-висок се смята този, който завършва с по-висока карта. Ако най-високите анонси от поредни карти на двата отбора са равни, то всички премии за поредни карти отпадат.
Ако и двата отбора са обявили карета, премии за тях си записва само отборът, обявил каре от карти с най-висока точкова стойност (в козов цвят). Виж таблица 1.
Видът на комбинациите се изяснява едва след изиграване на последната карта. Така, ако един играч притежава например J, Q и K пики, обявява "терца" на първата взятка и след последната взятка уточнява например "Терца до поп от пики".
Премия за "белот": Ако някой от играчите притежава Q и К от козов цвят (който и да е цвят при игра на "Всичко коз") и го обяви по време на разиграването, печели за отбора си 20 точки. Обявяването на "белот" става при изиграването на първата от двете карти, ако е спазено някое от следните условия: 1. Като първа изиграна карта на взятката; 2. Отговаряйки на искания цвят. 3. При цакане, надцакване или подцакване при игра на козов цвят.
Премия от 10 точки получава отборът спечелил последната взятка в играта (последно 10). Ако е спечелил всички взятки в играта (така нареченият "валат" или "капо") получава още 90 точки.

Закръглявяне

Общият брой на точките с последното 10 е: 258 (26) на "Всичко коз", 260 (26 след удвоявянето) на "Без коз" и 162 (16) при игра на коз.
* На "Всичко коз" проблем със закръгляването възниква при резултати завършващи на 4. Например: 34 - 224, 164 - 194 (ако в играта има 100 т. премии) и т.н. В този случай нагоре закръглява отборът с по-малко точки. В горните два примера съответно 4 - 22 и 17 - 19
* На "Без коз" проблем със закръглявянето не може да възникне.
* При игра на коз проблем възниква при резултати завършващи на 6. Отново нагоре закръглява отборът събрал по-малко точки. Например: при 56 - 106 се пише 6 - 10, при 6 - 156 се пише 1 - 15 и т.н.

При игра на коз или "Всичко коз" ако и двата отбора имат еднакъв брой точки закръгляме точките които "висят" т.е. закръгляме надолу и пишем точките на отбора който не е обявил играта, а останалите точки "висят" и се печелят от отбора който спечели следващата игра.


1. Как да създам игра с рейтинг?

За да създадете игра с рейтинг използваите бутонът (създай напреднали)

След натискането му ще се отвори следният прозорец в който трябва да маркирате отметката на отчитай рейтинг.


Забележка: Ако използвате бутонът създай - по подразбиране играта се създава БЕЗ рейтинг


При покана за игра за да разберете дали играта е с рейтинг или без вижте дали отново има отметка на "Отчитай рейтинг". По-долу е показан такъв пример - покана за игра с рейтинг.


2. Как се изчислява рейтинга?

Очаквайте скоро

3. Какво да направя при проблем с играта?

Пробвайте да изчистите кеша на браузъра си и/или кукитата следвайки следните стъпки:

За IE /Intertner Explorer / :
Tools -> Internet Options -> Delete Files (като маркирате опцията Delete Offline content и изберете ОК.)
или за изтриване на кукитата (cookes):
Tools -> Internet Options -> Delete Cookies

За FireFox:
Tools -> Options -> Privacy ->Cache -> Clear Cache Now
или
Tools -> Options -> Privacy ->Cookies -> Clear Cookies Now
Oпитайте и с друг браузър (IE, FireFox, Opera, SeaMonkey), за да проверите дали проблема съществува и с тях.

Aко искате да зададе въпрос или да съобщите за някаква грешка използвайте бутонът помощ в играта, пишете в нашият форум или използвайте формата ни за контакт. При натискане на бутона "Помощ" в игра опишете подробна проблема и при възможност направете и сложете снимка от играта във форума,по този начин помагате за развитието на играта.


4. Имам проблем с флаш плейъра. Какво да правя?

1)Проверете версията на флаш плейъра си от проверка
Пример: WIN 9,0,45,0
2)В случай, че версията ви е по-малка от 9,0,18,0 . Трябва да инсталирате по-нова версия. Вариантите за това са два:
- когато се опитате да пуснете играта белот, ще се стартира автоматична инсталация. Тя може да се провали.Тогава пробвайте и следната стъпка.
- да свалите и инсталирате последната версия на флаш плейъра ръчно. Може да напрвите това от сваляне
Възможно е по-време на инсталацията да е необходимо да затворите всички браузъри, които сте отворили. Направете го.
3) Отворете браузър. Проверете отново версията на плейъра проверка
4) Ако версията е 9,0,18,0 или по-висока и не можете да играете опишете подробно какво се получава при вас и при възможност направете снимка на екрана. Използвайте форума или формата ни за контакт за да ни съобщите за проблема си.

5. Кога изтича ВИП статуса ми ?

Отидете на вашият профил. Погледнете реда " Активен VIP акаунт до: ".Датата показва до кога е валиден VIP акаунта ви.
6. Губя ли рейтнг, аko вече не съм ВИП ?

В случай, че сте били ВИП, а следващият месец не сте, рейтинга ви се запазва 3 месеца след това, като само не се показва в статистиката. При възстановяване на ВИП статуса , рейтинга ви отново участва в статистиката.
 
Детайли за играта сантасе
Пусната е тестова версия на играта сантасе(66) която може да играете онлайн.

Всеки може да се включи след безплатна регистрация и да играе не ограничено време.

Можете да се запознаете с правилата на играта от тук
При открити грешки по време на играта може да съобщите на email bug@fortegames.com

За да играете тази игра имате нужда от Flash Player 9.Няма нужда да копирате или инсталирате нещо на вашият компютър

Шестдесет и шест (по-известна като сантасе) е популярна игра с карти. Това е най-старата игра с карти от вида „съседски игри“. Играта се е появила за пръв път в Германия през 17 век. Това е и единствената игра, в която играчите имат право да преглеждат спечелените взятки, след като вече са прибрани. За разлика от сантасето на останалите игри прегледа на взетите взятки е забранено.
Сантасе се играе с 24 карти като необходимите за игра карти се получават като от тесте от 32 карти се премахнат седмиците и осмиците. Стойностите на картите, с които се играе са както следва 9=0; J=2; Q=3; K=4; 10=10; A=11. Картата с по-голяма стойност е по-силна от картата с по-малка такава, като най-голяма сила имат картите от козовият цвят. Целта на играта е да се стигне до 66 точки, като по този начин се спечели раздаването. Целта е да се победи в няколко раздавания.

Единият играч раздава последователно по три карти на противника си и на себе си. След това се обръща следващата карта като тя става определяща за козовия цвят на това раздаване. След това раздаващият раздава по още три карти. Картите които остават от тестето след това раздаване се поставят върху обърната карта като талон. Особеност на играта е, че не е задължително отговарянето на играния от противника цвят карта до изчерпването на картите от талона. Качването също не е задължително. Всяка карта от даден цвят е по силна от по-ниските от нея и козовият цвят е по-силен от всички останали.
Всеки от играчите има право да преглежда спечелените си всятки, за да има представа за натрупаните си точки и да следи за приближиването си до 66 т. Ако някой играч има дама и поп от един и същи цвят той може да обяви "двадесет" за обикновен цвят или "четиридесет" за козов цвят, като играе съответната карта. Съответният анонс добавя към резултата на играча , който го е обявил 20 или 40 точки. Играч може да обяви анонс само ако е на ход и е взел поне една ръка.
Правилото за задължително качване влиза в сила, когато двамата играчи държат последните карти от талона или играта е "затворена". Тогава влиза и в сила задължителното отговаряне на играния от противника цвят. Ако играта не е "затворена" се дават и 10т. на играчът който вземе последната взятка. Този играч се счита и за победител дори точките му тогава да не са стигнали 66 т.
Ако един от играчите реши, че с картите с които разполага може да достигне до граница от 66т. , той може да затвори талона. При затварянето важат правилата за задължително отговаряне на искан цвят и качване. Затваряне не може да се извърши, ако в талона са останали само две карти или ако играчът който иска да затвори не е на ход.
Специално свойство притежава девятката (9) от козовия цвят. С нея играчът, който я притежава сред картите в ръцете си може да смени картата, която е обърната, за да определя козовия цвят. По този начин той заменя девятката за по-висока и силна карта от козовия цвят. Тази подмяна може да бъде извършена, ако играчът, притежаващ девятката е на ход и ако върху обърнатата козова карта има повече от една карта.
За победа в раздаването се присъжда една точка. Ако загубилият не е успял да събере 33 или повече точки, победителят получава две точки. Ако загубилият не е успял да вземе нито една взятка то играта се обявява за "капо" и победителят получава три точки. Ако играчът, който е затворил талона не е успял да събере необходимите 66 т., то на неговия противник се вписват три точки.
Победител в играта става този който пръв успее да събере 11 т. от поредицата раздавание.

1. Как да обявя 20 или 40?

За да обявите 20 или 40 кликнете върху съответната карта на дамата или поп, при което автоматично ще се появи прозорец който ще ви даде възможност за избор.

Забележка: Не можете да обявите 20 или 40 веднага след старта на играта - първата ръка трябва да е минала. Подробности за правилата тук .


2. Как да затворя?

За да затворите кликнете върху наий-горната карта от тестето с карти, при което ще се появи прозорец за потвърждение.

Забележка: За да затворите трябва да имате поне една ръка. Подробности за правилата тук .


3. Как да сменя коз с 9-ка?

За да смените коз с 9-ка кликнете върху картата на самият коз, при което ще се появи прозорец за потвърждение.

Забележка:
За да смените трябва да имате поне една ръка. Подробности за правилата тук .